K und K Lauf

Korupcijski klasici

Malo je nacionalnih znamenitosti koje su tako zanemarene u turističkoj ponudi Hrvatske kao naši autohtoni kriminal i korupcija.

U zemlji kojom, uz dvije kraće pauze, već 30 godina vlada stranka osuđena za korupciju, putniku namjerniku nitko ne nudi priliku da se uputi u tu posebnu vrstu lokalnih običaja koja uspijeva malo gdje drugdje u Europskoj uniji.

Zato smo za vas u K und K Lauf turi odabrali klasične primjere naše koruptivne baštine:

(u pričama s oznakom došlo je do novog razvoja događaja)